“ปรับสมดุลร่างกายด้วยสมุนไพร”

    สุขภาพดี….ซื้อไมได้ ดูแลตัวเองสร้างสมดุลใหร่างกายกันคะ
 

สุขภาพดี..ซื้อไม่ได้ ดูแลตัวเองสร้างสมดุลให้ร่างกายกันค่ะ
 
สภาพแวดล้อม มลพิษต่างๆ พฤติกรรมการกิน รวมทั้งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วยง่าย สาเหตุหลักเกิดจากวิถีชีวิตขาดสมดุล 
โรควิถีชีวิต หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลเรื่องการกิน อาหารเป็นอึกหนึ่งปัจจัยที่สามารถชะลอและป้องกันการเกิดโรคได้
ดังนั้น การใช้ชีวิตให้สมดุลจากการกิน จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเพิ่มความผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย
 
การรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือนให้ได้สมดุลจะช่วยให้ร่างกายเกิดความสมดุล ไม่เจ็บป่วยง่าย
 
การปรับสมดุลร่างกายด้วยสมุนไพร ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งพลังหยินและหยาง ช่วยปรับสมดุลการทำงานของฮอร์โมน เอนไซม์ สารสื่อประสาท ทำให้ทุกอวัยวะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสมดุลทั่วร่างกาย และนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรง
 
สมุนไพรในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Shinna สูตร 1 และ สูตร 2 ประกอบด้วยสมุนไพรที่มีทั้งฤทธิ์ร้อน กลาง และเย็น เพื่อช่วยปรับสมดุลให้ร่างกาย เพื่อให้พลังงานทั้งหยินและหยาง
✅ สมุนไพรที่มีทั้งฤทธิ์เย็น ได้แก่ สมอไทย
ใบหม่อน พลูคาว
 
✅ สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นกลาง ได้แก่ เห็ดหลินจือ ชะเอมเทศ
 
✅ สมุนไพรที่มีฤทธิ์อุ่น ได้แก่ อบเชย
 
✅ สมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน ได้แก่ สะระแหน่ ขิง
 
Shinna ได้คัดสรรสมุนไพร และคิดค้นส่วนผสมที่พอเหมาะไม่เป็นอันตรายต่อตับและไต เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์
 
ขอบคุณข้อมูล : เดลินิวส์ “ปรับสมดุลร่างกายด้วยสมุนไพร”

ชินนะ สูตร1

ชินนะ สูตร2

“ปรับสมดุลร่างกายด้วยสมุนไพร”

สุขภาพดี..ซื้อไม่ได้ ดูแลตัวเองสร้างสมดุลให้ร่างกายกันค่ะ
 
สภาพแวดล้อม มลพิษต่างๆ พฤติกรรมการกิน รวมทั้งไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้ร่างกายเจ็บป่วยง่าย สาเหตุหลักเกิดจากวิถีชีวิตขาดสมดุล 
โรควิถีชีวิต หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่สมดุลเรื่องการกิน อาหารเป็นอึกหนึ่งปัจจัยที่สามารถชะลอและป้องกันการเกิดโรคได้
ดังนั้น การใช้ชีวิตให้สมดุลจากการกิน จะช่วยลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเพิ่มความผิดปกติของอวัยวะในร่างกาย
 
การรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับธาตุเจ้าเรือนให้ได้สมดุลจะช่วยให้ร่างกายเกิดความสมดุล ไม่เจ็บป่วยง่าย
 
การปรับสมดุลร่างกายด้วยสมุนไพร ซึ่งมีคุณสมบัติทั้งพลังหยินและหยาง ช่วยปรับสมดุลการทำงานของฮอร์โมน เอนไซม์ สารสื่อประสาท ทำให้ทุกอวัยวะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสมดุลทั่วร่างกาย และนำไปสู่สุขภาพที่แข็งแรง
 
สมุนไพรในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Shinna สูตร 1 และ สูตร 2 ประกอบด้วยสมุนไพรที่มีทั้งฤทธิ์ร้อน กลาง และเย็น เพื่อช่วยปรับสมดุลให้ร่างกาย เพื่อให้พลังงานทั้งหยินและหยาง
✅ สมุนไพรที่มีทั้งฤทธิ์เย็น ได้แก่ สมอไทย
ใบหม่อน พลูคาว
 
✅ สมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นกลาง ได้แก่ เห็ดหลินจือ ชะเอมเทศ
 
✅ สมุนไพรที่มีฤทธิ์อุ่น ได้แก่ อบเชย
 
✅ สมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน ได้แก่ สะระแหน่ ขิง
 
Shinna ได้คัดสรรสมุนไพร และคิดค้นส่วนผสมที่พอเหมาะไม่เป็นอันตรายต่อตับและไต เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์
 
ขอบคุณข้อมูล : เดลินิวส์ “ปรับสมดุลร่างกายด้วยสมุนไพร”

ชินนะ สูตร1

ชินนะ สูตร2