“อนุมูลอิสระ” สำคัญต่อร่างกายอย่างไร

    “อนุมูลอิสระ” เกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย ภาวะความเครียดทางกายและใจ การสูบบุหรี่ รังสี UV รวมถึงจากมลพิษต่างๆ จากสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น เช่น ฝุ่น ควันบุหรี่ ควันรถยนต์ โอโซน โลหะหนัก
 

ซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้ จะเข้ามาทำลายโครงสร้าง และหน้าที่ของผนังเซลล์ ก่อเกิดความผิดปกติ เซลล์ถูกทำลายและเสื่อมได้เร็ว เกิดเป็นโรคชรา หรือแก่ก่อนวัย เกิดโรคภัยต่างๆได้ง่ายขึ้น อาทิ โรคหลอดเลือด และ หัวใจขาดเลือด รวมถึงโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกาย อีกทั้งยังสามารถ เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่ ที่พัฒนาไปสู่เซลล์มะเร็งได้

และเราจะป้องกันอย่างไรให้ร่างกายต่อต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้สารที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) คืออะไร 

สารต้านอนุมูลอิสระคือสารที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) กลไกกำจัดสารอนุมูลอิสระมี 2 วิธี คือ

1. การใช้เอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อจับกับอนุมูลอิสระ เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น การสร้างสารต้านอนุมูลอิสระจะลดลง ผลที่ตามมาคือ ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมาย

2. การได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหาร เช่นวิตามิน อี เบ้ตาแคโรทีน แอนโทไซยานิดิน สารประกอบโฟลีฟีนอลต่างๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงโคเอนไซม์คิวเท็น เป็นต้น แต่หากเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายของเรานั้นมีอนุมูลอิสระมากจนเกินกว่าความสามารถของสารต้านอนุมูลอิสระจัดการได้ เมื่อนั้นอนุมูลอิสระตัวร้ายก็จะเริ่มก่อกวนทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายอย่างช้าๆโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว มีชื่อเรียกภาวะนี้ว่า “Oxidative Stress” และสิ่งที่จะตามมาก็คือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สมองเสื่อม ต้อกระจก โรคอ้วนหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เป็นต้น

 

ชินนะ สูตร1

ชินนะ สูตร2

อนุมูลอิสระ” สำคัญต่อร่างกายอย่างไร

   

“อนุมูลอิสระ” เกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย ภาวะความเครียดทางกายและใจ การสูบบุหรี่ รังสี UV รวมถึงจากมลพิษต่างๆ จากสภาพแวดล้อมรอบตัวเรา ไม่ว่าจะเป็น เช่น ฝุ่น ควันบุหรี่ ควันรถยนต์ โอโซน โลหะหนัก  

ซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้ จะเข้ามาทำลายโครงสร้าง และหน้าที่ของผนังเซลล์ ก่อเกิดความผิดปกติ เซลล์ถูกทำลายและเสื่อมได้เร็ว เกิดเป็นโรคชรา หรือแก่ก่อนวัย เกิดโรคภัยต่างๆได้ง่ายขึ้น อาทิ โรคหลอดเลือด และ หัวใจขาดเลือด รวมถึงโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบต่างๆ ในร่างกาย อีกทั้งยังสามารถ เกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่ ที่พัฒนาไปสู่เซลล์มะเร็งได้

และเราจะป้องกันอย่างไรให้ร่างกายต่อต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้สารที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) คืออะไร 

สารต้านอนุมูลอิสระคือสารที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (oxidation) ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระ (free radical) กลไกกำจัดสารอนุมูลอิสระมี 2 วิธี คือ

1. การใช้เอนไซม์ที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อจับกับอนุมูลอิสระ เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น การสร้างสารต้านอนุมูลอิสระจะลดลง ผลที่ตามมาคือ ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมาย

2. การได้รับสารต้านอนุมูลอิสระจากอาหาร เช่นวิตามิน อี เบ้ตาแคโรทีน แอนโทไซยานิดิน สารประกอบโฟลีฟีนอลต่างๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงโคเอนไซม์คิวเท็น เป็นต้น แต่หากเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายของเรานั้นมีอนุมูลอิสระมากจนเกินกว่าความสามารถของสารต้านอนุมูลอิสระจัดการได้ เมื่อนั้นอนุมูลอิสระตัวร้ายก็จะเริ่มก่อกวนทำลายเซลล์ต่างๆในร่างกายอย่างช้าๆโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว มีชื่อเรียกภาวะนี้ว่า “Oxidative Stress” และสิ่งที่จะตามมาก็คือโรคที่เกิดจากความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ ได้แก่ โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สมองเสื่อม ต้อกระจก โรคอ้วนหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็ง เป็นต้น

 

ใส่ใจดูแลสุขภาพของคุณตั้งแต่วันนี้ ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก “ชินนะ”

“ชินนะ” รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ 100%

ชินนะ สูตร1

ชินนะ สูตร2