โครงการแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชน

ทางบริษัท ชินนะ เทรดดิ้ง จำกัด มีจุดมุ่งหมาย และเจตนารมณ์ในการเป็นส่วนหนึ่ง ที่ช่วยให้ผู้ป่วยที่ขาดโอกาส  มีสุชภาพดีขึ้นจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  ชินนะ สูตร 1 และ สูตร 2
         คุณลุงเฟี้ยม  อินเกิด อายุ 76 ปี ผู้ป่วยเบาหวานมานานกว่า 10 ปี ได้รับประทาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชินนะสูตร 1 และ สูตร 2 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  หลังจากที่คุณลุงเฟี้ยม รับประทานนานกว่า 2 เดือน คุณลุงมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ “ชินนะ”